97 آزمـــون 14 اردیبهشت قلم چی

فیزیک آزمون قلم چی ۱۴ اردیبهشت ۹۷

فیلم پاسخ تشریحی سوالات چالشی فیزیک آزمون قلم چی چهارم تجربی ۱۴ اردیبهشت ۹۷ فیزیک آزمون قلم چی ۱۴ اردیبهشت ۹۷ : فیزیک از واژه یونانی physikos به معنی « طبیعی» و physis به معنی « طبیعت» گرفته شده است. پس فیزیک علم طبیعت است به عبارتی در عرصه علم ، پدیده های طبیعی را بررسی می اطلاعت بیشتر دربارهفیزیک آزمون قلم چی ۱۴ اردیبهشت ۹۷[…]

97 آزمـــون هاي قلم چی

آزمون قلم چی ۱۴ اردیبهشت ۹۷

دانلود کامل سوالات و پاسخ تشریحی آزمون قلم چی ۱۴ اردیبهشت ۹۷ آزمون قلم چی ۱۴ اردیبهشت ۹۷ : آزمون‌های برنامه ای کانون در روز های جمعه و بر اساس برنامه ریزی درسی آزمون ها موسوم به برنامه راهبردی برگزار می‌شود. در هر آزمون ۴ دفترچه و یک برگه با هدف مشاوره به صورت نظرخواهی اطلاعت بیشتر دربارهآزمون قلم چی ۱۴ اردیبهشت ۹۷[…]

97 آزمـــون هاي قلم چی

۹۷ جدول زمانی آزمـــون های قلم چی

 ۹۷جدول زمانی آزمـــون های قلم چی برنامه زمانی آزمونهای آزمایشی قلم چی ۹۷ به شرح ذیل می باشد مقطع تحصیلی تاریخ برگزاری آزمون (پایه چهارم (پیش ۱۳۹۷/۰۲/۱۴ (پایه چهارم (پیش ۱۳۹۷/۰۲/۲۸ (پایه چهارم (پیش ۱۳۹۷/۰۳/۰۴ (پایه چهارم (پیش ۱۳۹۷/۰۳/۱۱ (پایه چهارم (پیش ۱۳۹۷/۰۴/۰۱ هدف از برگزاری آزمون قلم چی ۹۷ این است که کنکوری ها بتوانند اطلاعت بیشتر درباره۹۷ جدول زمانی آزمـــون های قلم چی[…]