استرس کنکور

استرس کنکور دغدغه ای برای داوطلبان کنکور ۹۷

استرس کنکور استرس کنکور : کنترل استرس برای افرادی که در پشت کنکور هستند بسیار مهم است. خیلی از افراد به دلیل داشتن استرس نتیجه مطلوبشان را به دست نمی آورند. می‌بینیم که همین مقوله کوچک می‌تواند زحمات بسیاری که در طی چند ماه درس خواندن به دست آورده‌ایم را از ما بگیرد. گاهی نیز این اطلاعت بیشتر دربارهاسترس کنکور دغدغه ای برای داوطلبان کنکور ۹۷[…]