کاهش استرس کنکور

چه غذاهایی استرس را کاهش می‌دهند؟

کاهش استرس کنکورکاهش استرس کنکور : بین نوع تغذیه و افزایش یا کاهش استرس رابطه وجود دارد. نخستین توصیه برای کاهش استرس و فشار روانی در افراد، افزایش مصرف مایعات به‌طور منظم است، زیرا آب و مایعات در تنظیم سیستم عصبی نقش بسزایی دارند.برای کاهش استرس مایعات بنوشید کاهش استرس کنکور: ۶۰ تا ۶۵ درصد بدن انسان اطلاعت بیشتر دربارهچه غذاهایی استرس را کاهش می‌دهند؟[…]

کاهش استرس کنکور

تکنیک مکث سه ثانیه و کاهش استرس

کاهش استرس کنکورکاهش استرس کنکور : هر ساله دانش آموزان زیادی در کنکور شرکت می کنند. برای کاهش استرس و افزایش کارایی ذهن، سه ثانیه وقت صرف نمایید. بیایید کمر همت را ببندید و مکث کردن را تمرین کنید. قبل از انجام هر کاری یا عملی، سه ثانیه مکث کنید.کاهش استرس کنکورمثلا تشنه اید و اطلاعت بیشتر دربارهتکنیک مکث سه ثانیه و کاهش استرس[…]