سهمیه های کنکور 97

سهمیه های موثر در کنکور سراسری ۹۷

سهمیه های کنکور ۹۷سهمیه های کنکور ۹۷ : سهمیه های موثر در کنکور سراسری، ابزاری در جهت ایجاد عدالت آموزشی در کشور و خدمت رسانی به خانواده شهدا و ایثارگران و رزمندگان دفاع مقدس است. سهمیه های موثر در کنکور سراسری، اول داوطلبان کنکور سراسری را به چند دسته تقسیم می کند و سپس ظرفیت اطلاعت بیشتر دربارهسهمیه های موثر در کنکور سراسری ۹۷[…]