رشته مترجمی زبان انگلیسی

معرفی رشته مترجمی زبان انگلیسی

رشته مترجمی زبان انگلیسیرشته مترجمی زبان انگلیسی : که از رشته‌ها دردانشگاه‌های ایران است که در آن کار ترجمه از زبان فارسی به انگلیسی و بالعکس به دانشجویان آموخته می‌شود. این رشته در سطح کاردانی، کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکترا در بیشتر دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی ایران وجود دارد. یک رشته نظری و عمومی اطلاعت بیشتر دربارهمعرفی رشته مترجمی زبان انگلیسی[…]

نمونه سوال زبان تخصصی کنکور

نمونه سوال زبان تخصصی کنکور

نمونه سوال زبان تخصصی کنکورپاسخ برگ ۳ ساله کنکور ویژه دوران جمع‌بندی : کنکور زباننمونه سوال زبان تخصصی کنکور : ​ با بررسی آزمون‌ سراسری سال گذشته‌ی گروه‌ آزمایشی منحصرا زبان، به این نتیجه رسیدیم که دروس به لحاظ چیدمان سؤال‌ها از یک منطق تقریبا ثابت پیروی می‌کنند. آن‌گاه بر آن شدیم تا چیدمان مباحث مختلفی را اطلاعت بیشتر دربارهنمونه سوال زبان تخصصی کنکور[…]