استاد روزبه فكرى مدرس معارف

استاد روزبه فکرى مدرس معارف

استاد روزبه فکرى مدرس معارف فارغ التحصیل: فوق لیسانس حقوق آموزشگاه: پرستو،ماهان،اندیشه ها،پورسینا،پیام جاوید،علوم،انتخاب سابقه تدریس: هدف،شوق پرواز،عفاف،تخته سیاه،دانش شفیع،مهرورز،فرهیختگان،آواى فرهنگ،کیمیاى سعادت شهرستان ها: تبریز:گزینه برتر اراک:فکور زاهدان:بهار قزوین:اندیشه برتر همدان:کاوش ماهشهر:مقصودى سارى:پاسارگاد مولف: کتاب جمع بندى خیلى سبز