استاد دکتر مهدی آرام فر مدرس زیست

استاد دکتر مهدی آرام فر مدرس زیست

استاد دکتر مهدی آرام فر  مدرس زیست شناسی تحصیلات: رشته پزشکی از دانشگاه شهید بهشتی تهران فارغ التحصیل: سازمان ملی پرورش استعدادهای درخشان دانش آموخته برتر رشته پزشکی دانشگاه شهید بهشتی تهران عضو دپارتمان زیست انتشارات اندیشه سازان از سال ۸۲ الی۸۴ مدرس: دبیرستان و مدارس راهنمایی علامه حلی تهران مولف: کتب برتر زیست شناسی اطلاعت بیشتر دربارهاستاد دکتر مهدی آرام فر مدرس زیست[…]