معافی از خدمت دانش‌آموزان پسر

دانش‌آموزان پسر تا پایان ۲۰سالگی از خدمت معاف هستند

معافیت تحصیلی از خدمت دانش‌آموزان پسر : معاون مشمولان و امور معافیت های سازمان وظیفه عمومی نیروی انتظامی در اعلام ضوابط و مقررات معافیت تحصیلی دانش آموزان گفت :دانش آموزان تا پایان ۲۰ سالگی مجاز به ادامه تحصیل هستند.  سرهنگ نجف حمیدزاده افزود: در سال جاری عده زیادی از دانش آموزان مشمول در سراسر کشور اطلاعت بیشتر دربارهدانش‌آموزان پسر تا پایان ۲۰سالگی از خدمت معاف هستند[…]