استاد رشاد براتی مدرس فیزیک

استاد رشاد براتی مدرس فیزیک

استاد رشاد براتی مدرس فیزیک استاد رشاد براتی مدرس فیزیک سابقه تدریس: هجده سال  در بهترین مدارس و اموزشگاه های تهران ، کرج قزوین دماوند دبیر پروازی شهر های زاهدان کرمان اهواز شیراز…. مدرس برترین رتبه های کنکور ، و همچنین مدرس رتبه یک کنکور سراسری در سال های اخیر ( خانم فرزانه فرهادی رتبه اطلاعت بیشتر دربارهاستاد رشاد براتی مدرس فیزیک[…]