دو هفته آخر کنکور 97

دو هفته آخر کنکور ۹۷

دو هفته آخر کنکور ۹۷دو هفته آخر کنکور ۹۷ : در آستانه کمتر از ۲۰ روز مانده به کنکور سراسری ۹۷، آرامش را مهم‌ترین عنصر مهلت باقی‌مانده تا مهم‌ترین رویداد آموزشی کشور دانست و اظهار داشت: چه دانش‌آموزی که یک سال درسش را خوانده و چه دانش‌آموزی که درسش را نخوانده باید آرامش داشته باشد.دو اطلاعت بیشتر دربارهدو هفته آخر کنکور ۹۷[…]