آزمون گزینه دو 1 تیر 97

آزمون گزینه دو ۲۴ خرداد ۹۷

دانلود کامل سوالات و پاسخ تشریحی آزمون گزینه دو ۲۵ خرداد ۹۷ دانلود کامل آزمون گزینه دو ۲۵ خرداد ۹۷ آزمون گزینه دو ۲۵ خرداد ۹۷ سوالات ریاضی آزمون گزینه دو ۲۵ خرداد ۹۷ پاسخ تشریحی ریاضی آزمون گزینه دو ۲۵ خرداد ۹۷ آزمون عمومی ریاضی گزینه دو ۲۵ خرداد ۹۷ سوالات علوم انسانی آزمون اطلاعت بیشتر دربارهآزمون گزینه دو ۲۴ خرداد ۹۷[…]

آزمون گزینه دو 1 تیر 97

آزمون گزینه دو ۱۴ اردیبهشت ۹۷

آزمون گزینه دو ۱۴ اردیبهشت ۹۷  آزمون گزینه دو ۱۴ اردیبهشت  ۹۷ : آزمون آزمایشی گزینه دو  روز جمعه  ۱۴ اردیبهشت ۹۷  برگزار می شود.  روز پنج شنبه ۱۳ اردیبهشت  ۹۷ زمان توزیع کارت ورود به جلسه این آزمون می باشد  درصد اولیه کارنامه آزمون گزینه دو ۱۴ اردیبهشت  ۹۷  تا ساعت ۱۸ همان روز برای اطلاعت بیشتر دربارهآزمون گزینه دو ۱۴ اردیبهشت ۹۷[…]