دفترچه کنکور تجربی ۹۶

دفترچه کنکور تجربی ۹۶ دفترچه کنکور تجربی ۹۶ بعد از برگزاری آزمون بر روی وب سایت سازمان سنجش قرار گرفت . دفترچه کنکور سراسری ۹۶ تجربی شامل دو بخش دفترچه سوالات عمومی ( ادبیات و زبان فارسی ، عربی ، دین و زندگی و زبان انگلیسی ) و دفترچه اختصاصی ( زمین شناسی ، ریاضی اطلاعت بیشتر دربارهدفترچه کنکور تجربی ۹۶[…]