دفترچه کنکور ریاضی 96

دفترچه کنکور ریاضی ۹۶

دفترچه کنکور ریاضی ۹۶ دفترچه کنکور ریاضی ۹۶ بعد از برگزاری آزمون بر روی وب سایت سازمان سنجش قرار گرفت . دفترچه کنکور سراسری ۹۶ ریاضی شامل دو بخش دفترچه سوالات عمومی ( ادبیات و زبان فارسی ، عربی ، دین و زندگی و زبان انگلیسی ) و دفترچه اختصاصی ( زمین شناسی ، ریاضی اطلاعت بیشتر دربارهدفترچه کنکور ریاضی ۹۶[…]