نفرات برتر کنکور ۹۶ زبان‌

اسامی نفرات برتر کنکور ۹۶ گروه آزمایشی زبان‌های خارجه

نفرات برتر کنکور ۹۶ زبان‌نفرات برتر کنکور ۹۶ زبان‌ : ​در کنکور سال ۹۶ آقای ارشیا زاهدی پور خامنه از تهران با کسب رتبه اول در کنکور انسانی درخشیده است اطلاعات و درصد های کسب شده آقای ارشیا زاهدی پور خامنه در روزهای آتی در اختیار شما داوطلبان گرامی قرار خواهد گرفت.اسامی نفرات برتر کنکور ۹۶ گروه آزمایشی زبان‌های خارجه۱ارشیا اطلاعت بیشتر دربارهاسامی نفرات برتر کنکور ۹۶ گروه آزمایشی زبان‌های خارجه[…]