97 آزمـــون هاي قلم چی

آزمون قلم چی ۱۴ اردیبهشت ۹۷

دانلود کامل سوالات و پاسخ تشریحی آزمون قلم چی ۱۴ اردیبهشت ۹۷ آزمون قلم چی ۱۴ اردیبهشت ۹۷ : آزمون‌های برنامه ای کانون در روز های جمعه و بر اساس برنامه ریزی درسی آزمون ها موسوم به برنامه راهبردی برگزار می‌شود. در هر آزمون ۴ دفترچه و یک برگه با هدف مشاوره به صورت نظرخواهی اطلاعت بیشتر دربارهآزمون قلم چی ۱۴ اردیبهشت ۹۷[…]

آزمون سنجش ۱ تیر ۹۷

آزمون سنجش ۱ تیر ۹۷

دانلود کامل سوالات و پاسخ تشریحی آزمون سنجش ۱ تیر ۹۷آزمون سنجش ۱ تیر ۹۷ :سوالات  علوم تجربی آزمون سنجش ۱ تیر ۹۷پاسخ تشریحی علوم تجربی آزمون سنجش ۱ تیر ۹۷سوالات عمومی آزمون سنجش ۱ تیر ۹۷سوالات آزمون ریاضی سنجش ۱ تیر ۹۷پاسخ تشریحی آزمون ریاضی سنجش ۱ تیر ۹۷سوالات عمومی آزمون سنجش ۱ تیر ۹۷دانلود کامل آزمون اطلاعت بیشتر دربارهآزمون سنجش ۱ تیر ۹۷[…]

دانلود آزمون جامع ۹۷ سنجش

آزمون سنجش ۲۱ اردیبهشت ۹۷

دانلود کامل سوالات و پاسخ تشریحی آزمون سنجش ۲۱ اردیبهشت ۹۷ دانلود کامل آزمون سنجش ۲۱ اردیبهشت ۹۷ آزمون سنجش ۲۱ اردیبهشت ۹۷ : آزمون‌های آزمایشی سنجشِ پیش ویژه دانش آموزان پیش‌دانشگاهی و داوطلبان آزمون سراسری سال ۹۷ ، شرکت تعاونی خدمات آموزشی کارکنان سازمان سنجش آموزش کشور، به­ عنوان مجموعه­ ای که به صورت اطلاعت بیشتر دربارهآزمون سنجش ۲۱ اردیبهشت ۹۷[…]

آزمون گزینه دو 1 تیر 97

آزمون گزینه دو ۱ تیر ۹۷

دانلود کامل سوالات و پاسخ تشریحی آزمون گزینه دو ۱ تیر ۹۷آزمون گزینه دو ۱ تیر ۹۷آزمون گزینه دو ۱ تیر ۹۷ دانلود سوالات عمومی ریاضی آزمون گزینه دو ۱ تیر ۹۷ دانلود سوالات اختصاصی ریاضی آزمون گزینه دو ۱ تیر ۹۷ پاسخ تشریحی ریاضی آزمون گزینه دو ۱ تیر ۹۷ آزمون گزینه دو ۱ تیر ۹۷دانلود سوالات عمومی اطلاعت بیشتر دربارهآزمون گزینه دو ۱ تیر ۹۷[…]