کاهش استرس کنکور

تکنیک مکث سه ثانیه و کاهش استرس

کاهش استرس کنکورکاهش استرس کنکور : هر ساله دانش آموزان زیادی در کنکور شرکت می کنند. برای کاهش استرس و افزایش کارایی ذهن، سه ثانیه وقت صرف نمایید. بیایید کمر همت را ببندید و مکث کردن را تمرین کنید. قبل از انجام هر کاری یا عملی، سه ثانیه مکث کنید.کاهش استرس کنکورمثلا تشنه اید و اطلاعت بیشتر دربارهتکنیک مکث سه ثانیه و کاهش استرس[…]