رشته مترجمی زبان انگلیسی

معرفی رشته مترجمی زبان انگلیسی

رشته مترجمی زبان انگلیسیرشته مترجمی زبان انگلیسی : که از رشته‌ها دردانشگاه‌های ایران است که در آن کار ترجمه از زبان فارسی به انگلیسی و بالعکس به دانشجویان آموخته می‌شود. این رشته در سطح کاردانی، کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکترا در بیشتر دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی ایران وجود دارد. یک رشته نظری و عمومی اطلاعت بیشتر دربارهمعرفی رشته مترجمی زبان انگلیسی[…]