روزی چند ساعت زیست بخوانیم؟

روزی چند ساعت زیست بخوانیم؟

روزی چند ساعت برای کنکور ۹۷ زیست بخونیم؟روزی چند ساعت زیست بخونیم؟ : در آزمون سراسری سال ۹۴ تنها ۸ درصد از داوطلبان درصد بالای ۸۰ داشته اند و این در حالی است که هیچ یک از داوطلبان به درصد ۹۰ و یا بالاتر دست پیدا نکرده اند. این آمار گواه اهمیت فوق العاده درس زیست اطلاعت بیشتر دربارهروزی چند ساعت زیست بخوانیم؟[…]