انتخاب رشته کنکور 97

انتخاب رشته کنکور ۹۷

انتخاب رشته کنکور ۹۷انتخاب رشته کنکور ۹۷ : ماراتن کنکور سراسری در هر مرحله از حساسیت و اهمیت ویژه ای برخوردار است و حال که مرحله پایانی یعنی انتخاب رشته رسیده ایم حساس ترین مرحله را در پیش رو داریم . بعد از مرحله اعلام نتایج کنکور سراسری ، متقاضیان کنکور ۹۷ آماده می شوند اطلاعت بیشتر دربارهانتخاب رشته کنکور ۹۷[…]