استاد رسول مدرسه دوست مدرس فیزیک

استاد رسول مدرسه دوست مدرس فیزیک

استاد رسول مدرسه دوست مدرس فیزیک فارغ التحصیل: کارشناسی ارشد فیزیک دانشگاه فنی تهران ۱۵ سال سابقه تدریس: آموزشگاه علوم- آموزشگاه بعثت- مجتمع پیش دانشگاهی مهدیه دبیرستان آوای فرهنگ-دبیرستان خدیجه کبری-دبیرستان عفاف-دبیرستان زهره تهرانی- کارشناس برنامه ریزی رادیو جوان (لذت یادگیری)