مهندس خوانچه زر

استاد علیرضا خوانچه زر مدرس ریاضی تجربی

استاد علیرضا خوانچه زر مدرس ریاضی تجربی فارغ التحصیل: کارشناسی ارشد صنایع دانشگاه شریف ۱۲ سال سابقه تدریس: برترین مدارس تهران مدرس نمونه آموزشگاه های معتبر تهران مدرس درس ریاضی فیلم های آموزشی پرواز مدرس رتبه های تک رقمی و دو رقمی کنکور سراسری استاد پروازی به شهرهای بزرگ کشور مولف انتشارات تخته سیاه