مصاحبه مهم وزیر آموزش و پرورش پیرامون امتحانات نهایی پایه یازدهم

مصاحبه مهم وزیر آموزش و پرورش پیرامون امتحانات نهایی پایه یازدهم

مصاحبه مهم وزیر آموزش و پرورش پیرامون امتحانات نهایی پایه یازدهم   مصاحبه مهم وزیر آموزش و پرورش پیرامون امتحانات نهایی پایه یازدهم: وزیر آموزش و پرورش گفت: امتحانات نهایی برای پایه یازدهم امسال برگزار نخواهد شد و برگزاری این امتحانات به سال‌های آینده موکول شده است. اجرای سه طرح مهم آموزش و پرورش در اطلاعت بیشتر دربارهمصاحبه مهم وزیر آموزش و پرورش پیرامون امتحانات نهایی پایه یازدهم[…]