آزمون های گزینه دو

آزمون های گزینه دو

آزمون های گزینه دو: تاریخ و محدوده بندی آزمون های حضوری سال تحصیلی ۹۷-۹۶ – ویژه داوطلبان آزمون سراسری ۹۷ آزمون تاریخ برگزاری محدوده بندی کلی آزمون ۱ ۲۱ مهر ۹۶ بخشی از نیم سال اول پایه چهارم و بخشی از پایه دوم دبیرستان آزمون ۲ ۱۲ آبان ۹۶ آزمون ۳ ۳ آذر ۹۶ آزمون اطلاعت بیشتر دربارهآزمون های گزینه دو[…]