آزمون گزینه دو 1 تیر 97

محدوده بندی آزمون های حضوری سال تحصیلی ۹۷-۹۶ گزینه دو

محدوده بندی آزمون های حضوری سال تحصیلی ۹۷-۹۶ گزینه دو اطلاعیه ها و اصلاحیه ها – محدوده بندی آزمون های حضوری سال تحصیلی ۹۷-۹۶ گزینه دو اجزای اصلی آزمون های سال تحصیلی ۹۷-۹۶ – ویژه داوطلبان آزمون سراسری ۹۷    ۱۴ مرحله آزمون آزمایشی حضوری آزمون های حضوری سال تحصیلی ۹۷-۹۶ گزینه دو : برگزاری آزمون اطلاعت بیشتر دربارهمحدوده بندی آزمون های حضوری سال تحصیلی ۹۷-۹۶ گزینه دو[…]