97 آزمـــون 14 اردیبهشت قلم چی

فیزیک آزمون قلم چی ۱۴ اردیبهشت ۹۷

فیلم پاسخ تشریحی سوالات چالشی فیزیک آزمون قلم چی چهارم تجربی ۱۴ اردیبهشت ۹۷ فیزیک آزمون قلم چی ۱۴ اردیبهشت ۹۷ : فیزیک از واژه یونانی physikos به معنی « طبیعی» و physis به معنی « طبیعت» گرفته شده است. پس فیزیک علم طبیعت است به عبارتی در عرصه علم ، پدیده های طبیعی را بررسی می اطلاعت بیشتر دربارهفیزیک آزمون قلم چی ۱۴ اردیبهشت ۹۷[…]

97 آزمـــون هاي قلم چی

آزمون قلم چی ۱۴ اردیبهشت ۹۷

دانلود کامل سوالات و پاسخ تشریحی آزمون قلم چی ۱۴ اردیبهشت ۹۷ آزمون قلم چی ۱۴ اردیبهشت ۹۷ : آزمون‌های برنامه ای کانون در روز های جمعه و بر اساس برنامه ریزی درسی آزمون ها موسوم به برنامه راهبردی برگزار می‌شود. در هر آزمون ۴ دفترچه و یک برگه با هدف مشاوره به صورت نظرخواهی اطلاعت بیشتر دربارهآزمون قلم چی ۱۴ اردیبهشت ۹۷[…]

آزمون جامع قلم چی 7 فروردین 1397

آزمون جامع قلم چی ۷ فروردین ۱۳۹۷

آزمون جامع قلم چی ۷ فروردین ۱۳۹۷  آزمون جامع قلم چی ۷ فروردین ۱۳۹۷ : اکثر داوطلبان در دانشگاه ها پذیرفته می شوند و وضعیت پذیرش داوطلبان با سال های قبل خیلی فرق کرده است، پس هر دانش آموزی نسبت به لیاقت خود در دانشگاه پذیرفته خواهد شد. هدف از برگزاری آزمون این است که اطلاعت بیشتر دربارهآزمون جامع قلم چی ۷ فروردین ۱۳۹۷[…]