آزمون سنجش ۱ تیر ۹۷

آزمون سنجش ۱ تیر ۹۷

دانلود کامل سوالات و پاسخ تشریحی آزمون سنجش ۱ تیر ۹۷آزمون سنجش ۱ تیر ۹۷ :سوالات  علوم تجربی آزمون سنجش ۱ تیر ۹۷پاسخ تشریحی علوم تجربی آزمون سنجش ۱ تیر ۹۷سوالات عمومی آزمون سنجش ۱ تیر ۹۷سوالات آزمون ریاضی سنجش ۱ تیر ۹۷پاسخ تشریحی آزمون ریاضی سنجش ۱ تیر ۹۷سوالات عمومی آزمون سنجش ۱ تیر ۹۷دانلود کامل آزمون اطلاعت بیشتر دربارهآزمون سنجش ۱ تیر ۹۷[…]

آزمون آزمايشي سنجش ۳۱ فروردين ۹۷ سنجش

جدول زمانی و نکات مهم آزمـــون های آزمایشی سنجش

برنامه زمانی آزمونهای آزمایشی سنجش به شرح ذیل می باشد آزمون های آزمایشی مقطع تحصیلی مهلت ثبت نام تاریخ برگزاری آزمون اول تابستانه پایه یازدهم و پیش برگزار گردید. ۱۳۹۶/۰۴/۳۰ دوم تابستانه پایه یازدهم و پیش برگزار گردید. ۱۳۹۶/۰۵/۲۰ سوم تابستانه پایه یازدهم و پیش برگزار گردید. ۱۳۹۶/۰۶/۱۰ مرحله اول دهم و یازدهم و پیش اطلاعت بیشتر دربارهجدول زمانی و نکات مهم آزمـــون های آزمایشی سنجش[…]