نفرات برتر کنکور ۹۶ زبان‌

اسامی نفرات برتر کنکور ۹۶ گروه آزمایشی زبان‌های خارجه

نفرات برتر کنکور ۹۶ زبان‌نفرات برتر کنکور ۹۶ زبان‌ : ​در کنکور سال ۹۶ آقای ارشیا زاهدی پور خامنه از تهران با کسب رتبه اول در کنکور انسانی درخشیده است اطلاعات و درصد های کسب شده آقای ارشیا زاهدی پور خامنه در روزهای آتی در اختیار شما داوطلبان گرامی قرار خواهد گرفت.اسامی نفرات برتر کنکور ۹۶ گروه آزمایشی زبان‌های خارجه۱ارشیا اطلاعت بیشتر دربارهاسامی نفرات برتر کنکور ۹۶ گروه آزمایشی زبان‌های خارجه[…]

رشته مترجمی زبان انگلیسی

معرفی رشته مترجمی زبان انگلیسی

رشته مترجمی زبان انگلیسیرشته مترجمی زبان انگلیسی : که از رشته‌ها دردانشگاه‌های ایران است که در آن کار ترجمه از زبان فارسی به انگلیسی و بالعکس به دانشجویان آموخته می‌شود. این رشته در سطح کاردانی، کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکترا در بیشتر دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی ایران وجود دارد. یک رشته نظری و عمومی اطلاعت بیشتر دربارهمعرفی رشته مترجمی زبان انگلیسی[…]

نمونه سوال زبان تخصصی کنکور

نمونه سوال زبان تخصصی کنکور

نمونه سوال زبان تخصصی کنکورپاسخ برگ ۳ ساله کنکور ویژه دوران جمع‌بندی : کنکور زباننمونه سوال زبان تخصصی کنکور : ​ با بررسی آزمون‌ سراسری سال گذشته‌ی گروه‌ آزمایشی منحصرا زبان، به این نتیجه رسیدیم که دروس به لحاظ چیدمان سؤال‌ها از یک منطق تقریبا ثابت پیروی می‌کنند. آن‌گاه بر آن شدیم تا چیدمان مباحث مختلفی را اطلاعت بیشتر دربارهنمونه سوال زبان تخصصی کنکور[…]