دفترچه کنکور انسانی ۹۶

دفترچه کنکور انسانی ۹۶ دفترچه کنکور انسانی ۹۶ بعد از برگزاری آزمون بر روی وب سایت سازمان سنجش قرار گرفت . دفترچه کنکور سراسری ۹۶ انسانی شامل دو بخش دفترچه سوالات عمومی (ادبیات و زبان فارسی ، عربی ، دین و زندگی و زبان انگلیسی). و دفترچه اختصاصی (زمین شناسی ، ریاضی ، زیست ، اطلاعت بیشتر دربارهدفترچه کنکور انسانی ۹۶[…]