توزیع کارت و برگزاری آزمون 14 اردیبهشت 97 گزینه دو

توزیع کارت آزمون گزینه دو ۱۴ اردیبهشت ۹۷

توزیع کارت آزمون گزینه دو ۱۴ اردیبهشت ۹۷ ویژه دانش آموزان پایه های دهم و یازدهم توزیع کارت آزمون گزینه دو ۱۴ اردیبهشت ۹۷ پایه های دهم و یازدهم : دهمین مرحله از آزمون های آزمایشی گزینه دو روز جمعه مورخ ۱۴ اردیبهشت ماه ۹۷ برگزار می گردد. بدین ترتیب روز پنج شنبه ۱۳ اردیبهشت اطلاعت بیشتر دربارهتوزیع کارت آزمون گزینه دو ۱۴ اردیبهشت ۹۷[…]

آزمون های گزینه دو

کارت آزمون گزینه دو ۱۴ اردیبهشت ۹۷

توزیع کارت آزمون گزینه دو ۱۴ اردیبهشت ۹۷ ویژه داوطلبان آزمون سراسری کنکور ۹۷ توزیع کارت آزمون گزینه دو ۱۴ اردیبهشت ۹۷ : دهمین مرحله از آزمون های آزمایشی  گزینه دو در سال تحصیلی ۹۷-۹۶  روز جمعه مورخ ۱۴ اردیبهشت ماه ۹۷ در بیش از  ۴۰۵ شهر در سراسر کشور از طریق نمایندگی های گزینه اطلاعت بیشتر دربارهکارت آزمون گزینه دو ۱۴ اردیبهشت ۹۷[…]

آزمون گزینه دو 1 تیر 97

محدوده بندی آزمون های حضوری سال تحصیلی ۹۷-۹۶ گزینه دو

محدوده بندی آزمون های حضوری سال تحصیلی ۹۷-۹۶ گزینه دو اطلاعیه ها و اصلاحیه ها – محدوده بندی آزمون های حضوری سال تحصیلی ۹۷-۹۶ گزینه دو اجزای اصلی آزمون های سال تحصیلی ۹۷-۹۶ – ویژه داوطلبان آزمون سراسری ۹۷    ۱۴ مرحله آزمون آزمایشی حضوری آزمون های حضوری سال تحصیلی ۹۷-۹۶ گزینه دو : برگزاری آزمون اطلاعت بیشتر دربارهمحدوده بندی آزمون های حضوری سال تحصیلی ۹۷-۹۶ گزینه دو[…]

دانلود رایگان آزمون 8 اردیبهشت 96 گزینه دو

دانلود رایگان آزمون ۸ اردیبهشت ۹۶ گزینه دو

دانلود سوالات و پاسخ تشریحی آزمون ۸ اردیبهشت ۹۶ گزینه دو سال سوم و چهارم دبیرستان رشته های ریاضی و تجربی و انسانی    

آزمون گزینه دو 1 تیر 97

آزمون گزینه دو ۱ تیر ۹۷

دانلود کامل سوالات و پاسخ تشریحی آزمون گزینه دو ۱ تیر ۹۷آزمون گزینه دو ۱ تیر ۹۷آزمون گزینه دو ۱ تیر ۹۷ دانلود سوالات عمومی ریاضی آزمون گزینه دو ۱ تیر ۹۷ دانلود سوالات اختصاصی ریاضی آزمون گزینه دو ۱ تیر ۹۷ پاسخ تشریحی ریاضی آزمون گزینه دو ۱ تیر ۹۷ آزمون گزینه دو ۱ تیر ۹۷دانلود سوالات عمومی اطلاعت بیشتر دربارهآزمون گزینه دو ۱ تیر ۹۷[…]

آزمون گزینه دو 1 تیر 97

آزمون گزینه دو ۲۴ خرداد ۹۷

دانلود کامل سوالات و پاسخ تشریحی آزمون گزینه دو ۲۵ خرداد ۹۷ دانلود کامل آزمون گزینه دو ۲۵ خرداد ۹۷ آزمون گزینه دو ۲۵ خرداد ۹۷ سوالات ریاضی آزمون گزینه دو ۲۵ خرداد ۹۷ پاسخ تشریحی ریاضی آزمون گزینه دو ۲۵ خرداد ۹۷ آزمون عمومی ریاضی گزینه دو ۲۵ خرداد ۹۷ سوالات علوم انسانی آزمون اطلاعت بیشتر دربارهآزمون گزینه دو ۲۴ خرداد ۹۷[…]

آزمون گزینه دو 1 تیر 97

آزمون گزینه دو ۱۱ خرداد ۹۷

دانلود کامل آزمون گزینه دو ۱۱ خرداد ۹۷ دانلود کامل سوالات و پاسخ تشریحی آزمون گزینه دو ۱۱ خرداد ۹۷ آزمون گزینه دو ۱۱ خرداد ۹۷ , دانلود کامل آزمون گزینه دو ۱۱ خرداد ۹۷ سوالات ریاضی آزمون گزینه دو ۱۱ خرداد ۹۷ پاسخ تشریحی ریاضی آزمون گزینه دو ۱۱ خرداد ۹۷ آزمون عمومی ریاضی اطلاعت بیشتر دربارهآزمون گزینه دو ۱۱ خرداد ۹۷[…]

آزمون گزینه دو 1 تیر 97

آزمون گزینه دو ۲۸ اردیبهشت ۹۷

آزمون گزینه دو ۲۸ اردیبهشت ۹۷ دانلود کامل آزمون گزینه دو ۲۸ اردیبهشت ۹۷   دانلود کامل سوالات و پاسخ تشریحی آزمون گزینه دو ۲۸ اردیبهشت ۹۷ دانلود کامل آزمون گزینه دو ۲۸ اردیبهشت  ۹۷ پاسخ تشریحی ریاضی آزمون گزینه دو ۲۸ اردیبهشت ۹۷,پاسخ تشریحی علوم انسانی آزمون گزینه دو ۲۸ اردیبهشت ۹۷, پاسخ تشریحی علوم اطلاعت بیشتر دربارهآزمون گزینه دو ۲۸ اردیبهشت ۹۷[…]

آزمون گزینه دو 1 تیر 97

آزمون گزینه دو ۱۴ اردیبهشت ۹۷

آزمون گزینه دو ۱۴ اردیبهشت ۹۷  آزمون گزینه دو ۱۴ اردیبهشت  ۹۷ : آزمون آزمایشی گزینه دو  روز جمعه  ۱۴ اردیبهشت ۹۷  برگزار می شود.  روز پنج شنبه ۱۳ اردیبهشت  ۹۷ زمان توزیع کارت ورود به جلسه این آزمون می باشد  درصد اولیه کارنامه آزمون گزینه دو ۱۴ اردیبهشت  ۹۷  تا ساعت ۱۸ همان روز برای اطلاعت بیشتر دربارهآزمون گزینه دو ۱۴ اردیبهشت ۹۷[…]

آزمون های گزینه دو

آزمون های گزینه دو

آزمون های گزینه دو: تاریخ و محدوده بندی آزمون های حضوری سال تحصیلی ۹۷-۹۶ – ویژه داوطلبان آزمون سراسری ۹۷ آزمون تاریخ برگزاری محدوده بندی کلی آزمون ۱ ۲۱ مهر ۹۶ بخشی از نیم سال اول پایه چهارم و بخشی از پایه دوم دبیرستان آزمون ۲ ۱۲ آبان ۹۶ آزمون ۳ ۳ آذر ۹۶ آزمون اطلاعت بیشتر دربارهآزمون های گزینه دو[…]