97 آزمـــون 14 اردیبهشت قلم چی
97 آزمـــون 14 اردیبهشت قلم چی

فیزیک آزمون قلم چی ۱۴ اردیبهشت ۹۷

فیلم پاسخ تشریحی سوالات چالشی فیزیک آزمون قلم چی چهارم تجربی ۱۴ اردیبهشت ۹۷ فیزیک آزمون قلم چی ۱۴ اردیبهشت ۹۷ : فیزیک از واژه یونانی physikos به معنی « طبیعی» و physis به معنی « طبیعت» گرفته شده است. پس فیزیک علم طبیعت است به عبارتی در عرصه علم ، پدیده های طبیعی را بررسی می اطلاعت بیشتر دربارهفیزیک آزمون قلم چی ۱۴ اردیبهشت ۹۷[…]

 97آزمـــون های قلم چی

دانلود سوالات آزمون قلم چی ۷ فروردین ۹۷

دانلود سوالات عمومی آزمون قلم چی ۷ فروردین ۹۷ دانلود سوالات آزمون قلم چی ۷ فروردین ۹۷ دانلود سوالات عمومی آزمون جامع قلم چی ۷ فروردین ۱۳۹۷ پیش دانشگاهی دانلود کلید آزمون عمومی جامع قلم چی ۷ فروردین ۱۳۹۷ پیش دانشگاهی دانلود پاسخ تشریحی آزمون عمومی جامع قلم چی ۷ فروردین ۱۳۹۷ پیش دانشگاهی دانلود اطلاعت بیشتر دربارهدانلود سوالات آزمون قلم چی ۷ فروردین ۹۷[…]

97 آزمـــون هاي قلم چی

آزمـــون ۱ تیر قلم چی۹۷

دانلود کامل آزمـــون ۱ تیر قلم چی ۹۷دانلود کامل سوالات و پاسخ تشریحی آزمـــون ۱ تیر قلم چی ۹۷      به زودی               دانلود کامل آزمـــون ۱ تیر قلم چی ۹۷، دانلود کامل سوالات و پاسخ تشریحی آزمـــون جامع ۱ تیر قلم چی ۹۷ پاسخ تشریحی ریاضی آزمـــون ۱ تیر قلم چی ۹۷,پاسخ تشریحی علوم انسانی آزمـــون ۱ تیر قلم چی اطلاعت بیشتر دربارهآزمـــون ۱ تیر قلم چی۹۷[…]

97 آزمـــون هاي قلم چی

آزمـــون ۱۱ خرداد قلم چی ۹۷

دانلود کامل آزمـــون ۱۱ خرداد قلم چی ۹۷ دانلود کامل سوالات و پاسخ تشریحی آزمـــون ۱۱ خرداد قلم چی ۹۷ سوالات ریاضی آزمـــون ۱۱ خرداد قلم چی ۹۷ سوالات علوم انسانی آزمـــون ۱۱ خرداد قلم چی ۹۷ سوالات علوم تجربی آزمـــون ۱۱ خرداد قلم چی ۹۷ پاسخ تشریحی ریاضی آزمـــون ۱۱ خرداد قلم چی ۹۷ اطلاعت بیشتر دربارهآزمـــون ۱۱ خرداد قلم چی ۹۷[…]

97 آزمـــون هاي قلم چی

۹۷ آزمـــون ۴ خرداد قلم چی

دانلود کامل آزمـــون ۴ خرداد قلم چی ۹۷ دانلود کامل سوالات و پاسخ تشریحی آزمـــون ۴ خرداد قلم چی ۹۷       به زودی               دانلود کامل آزمـــون ۴ خرداد قلم چی ۹۷ پاسخ تشریحی ریاضی آزمـــون ۴ خرداد قلم چی ۹۷,پاسخ تشریحی علوم انسانی آزمـــون ۴ خرداد اطلاعت بیشتر درباره۹۷ آزمـــون ۴ خرداد قلم چی[…]

۹۷ آزمـــون ۲۸ اردیبهشت قلم چی

دانلود کامل آزمـــون ۲۸ اردیبهشت قلم چی ۹۷ دانلود کامل سوالات و پاسخ تشریحی آزمـــون ۲۸ اردیبهشت قلم چی ۹۷       به زودی               دانلود کامل آزمـــون ۲۸ اردیبهشت قلم چی ۹۷ پاسخ تشریحی ریاضیآزمـــون ۲۸ اردیبهشت قلم چی ۹۷,پاسخ تشریحی علوم انسانی آزمـــون ۲۸ اردیبهشت قلم اطلاعت بیشتر درباره۹۷ آزمـــون ۲۸ اردیبهشت قلم چی[…]

97 آزمـــون هاي قلم چی

آزمون قلم چی ۱۴ اردیبهشت ۹۷

دانلود کامل سوالات و پاسخ تشریحی آزمون قلم چی ۱۴ اردیبهشت ۹۷ آزمون قلم چی ۱۴ اردیبهشت ۹۷ : آزمون‌های برنامه ای کانون در روز های جمعه و بر اساس برنامه ریزی درسی آزمون ها موسوم به برنامه راهبردی برگزار می‌شود. در هر آزمون ۴ دفترچه و یک برگه با هدف مشاوره به صورت نظرخواهی اطلاعت بیشتر دربارهآزمون قلم چی ۱۴ اردیبهشت ۹۷[…]

97 آزمـــون هاي قلم چی

۹۷ جدول زمانی آزمـــون های قلم چی

 ۹۷جدول زمانی آزمـــون های قلم چی برنامه زمانی آزمونهای آزمایشی قلم چی ۹۷ به شرح ذیل می باشد مقطع تحصیلی تاریخ برگزاری آزمون (پایه چهارم (پیش ۱۳۹۷/۰۲/۱۴ (پایه چهارم (پیش ۱۳۹۷/۰۲/۲۸ (پایه چهارم (پیش ۱۳۹۷/۰۳/۰۴ (پایه چهارم (پیش ۱۳۹۷/۰۳/۱۱ (پایه چهارم (پیش ۱۳۹۷/۰۴/۰۱ هدف از برگزاری آزمون قلم چی ۹۷ این است که کنکوری ها بتوانند اطلاعت بیشتر درباره۹۷ جدول زمانی آزمـــون های قلم چی[…]

فیلم تحلیل سوالات آزمون قلم چی 7 فروردین 97 دروس تخصصی چهارم تجربی

فیلم تحلیل سوالات آزمون قلم چی ۷ فروردین ۹۷

فیلم تحلیل سوالات دروس تخصصی چهارم تجربی آزمون قلم چی ۷ فروردین ۹۷ آزمون قلم چی ۷ فروردین ۹۷ حل سوالات ۲۱ تا ۳۰ ریاضی پایه آزمون قلم چی ۷ فروردین ۹۷ حل سوالات ۳۱ تا ۴۰ ریاضی پایه آزمون قلم چی ۷ فروردین ۹۷ حل سوالات ۴۱ تا ۵۰ ریاضی پایه آزمون قلم چی اطلاعت بیشتر دربارهفیلم تحلیل سوالات آزمون قلم چی ۷ فروردین ۹۷[…]

آزمون جامع قلم چی 7 فروردین 1397

آزمون جامع قلم چی ۷ فروردین ۱۳۹۷

آزمون جامع قلم چی ۷ فروردین ۱۳۹۷  آزمون جامع قلم چی ۷ فروردین ۱۳۹۷ : اکثر داوطلبان در دانشگاه ها پذیرفته می شوند و وضعیت پذیرش داوطلبان با سال های قبل خیلی فرق کرده است، پس هر دانش آموزی نسبت به لیاقت خود در دانشگاه پذیرفته خواهد شد. هدف از برگزاری آزمون این است که اطلاعت بیشتر دربارهآزمون جامع قلم چی ۷ فروردین ۱۳۹۷[…]