اردیبهشت ۱۷, ۱۳۹۸

گروه مشاوره

مهندس امین صالحی


  • ۱۶سال سابقه انتخاب رشته در مقاطع مختلف تحصیلی
  • لیسانس مشاوره
  • مشاور مدارس برتر تهران
امین صالحی

امین صالحی

مهندس شهره بای

  • مشاور و معاون آموزشی مجموعه علوم
  • ۱۸ سال سابقه مشاوره
  • مشاور رتبه های تک رقمی و دو رقمی کنکور سراسری

مهندس مریم رسولپناه 


  • ۸ سال سابقه مشاوره
  • مشاوره رتبه دو رقمی و سه رقمی کنکور