فیلم تحلیل سوالات آزمون قلم چی ۷ فروردین ۹۷

فیلم تحلیل سوالات

دروس تخصصی چهارم تجربی

آزمون قلم چی ۷ فروردین ۹۷

آزمون قلم چی ۷ فروردین ۹۷

"<yoastmark

حل سوالات ۲۱ تا ۳۰ ریاضی پایه آزمون قلم چی ۷ فروردین ۹۷

حل سوالات ۳۱ تا ۴۰ ریاضی پایه آزمون قلم چی ۷ فروردین ۹۷

حل سوالات ۴۱ تا ۵۰ ریاضی پایه آزمون قلم چی ۷ فروردین ۹۷

حل سوالات ۱۵۱ تا ۱۵۵ شیمی آزمون قلم چی ۷ فروردین ۹۷

حل سوالات ۱۵۶ تا ۱۶۰ شیمی آزمون قلم چی ۷ فروردین ۹۷

 حل سوالات ۱۶۱ تا ۱۶۵ شیمی آزمون قلم چی ۷ فروردین

۹۷ 

حل سوالات ۱۶۶ تا ۱۷۰ شیمی آزمون قلم چی ۷ فروردین ۹۷

حل سوالات ۱۷۱ تا ۱۷۵ شیمی آزمون قلم چی ۷ فروردین ۹۷

حل سوالات ۱۷۶ تا ۱۸۰ شیمی آزمون قلم چی ۷ فروردین ۹۷

حل سوالات ۱۸۱ تا ۱۸۵ شیمی آزمون قلم چی ۷ فروردین ۹۷

حل سوالات ۱۸۶ تا ۱۹۰ شیمی آزمون قلم چی ۷ فروردین ۹۷

حل سوالات ۱۹۱ تا ۱۹۵ شیمی آزمون قلم چی ۷ فروردین ۹۷

حل سوالات ۱۹۶ تا ۲۰۰ شیمی آزمون قلم چی ۷ فروردین ۹۷

حل سوالات ۲۰۱ تا ۲۰۵ شیمی آزمون قلم چی ۷ فروردین ۹۷

حل سوالات ۲۰۶ تا ۲۱۰ شیمی آزمون قلم چی ۷ فروردین 

۹۷ 

حل سوالات ۹۱ تا ۱۰۰ فیزیک آزمون قلم چی ۷ فروردین ۹۷

حل سوالات ۱۰۱ تا ۱۱۰ فیزیک آزمون قلم چی ۷ فروردین ۹۷ 

حل سوالات ۱۱۱ تا ۱۲۰ فیزیک آزمون قلم چی ۷ فروردین ۹۷

حل سوالات ۱۲۱ تا ۱۳۰ فیزیک آزمون قلم چی ۷ فروردین ۹۷

حل سوالات ۱۳۱ تا ۱۴۰ فیزیک آزمون قلم چی ۷ فروردین ۹۷

حل سوالات ۱۴۱ تا ۱۵۰ فیزیک آزمون قلم چی ۷ فروردین ۹۷

حل سوالات ۵۱ تا ۵۲ زیست آزمون قلم چی ۷ فروردین ۹۷

حل سوالات ۵۳ تا ۵۶ زیست آزمون قلم چی ۷ فروردین ۹۷

حل سوالات ۵۷ تا ۶۰ زیست آزمون قلم چی ۷ فروردین ۹۷

حل سوالات ۶۱ تا ۶۵ زیست آزمون قلم چی ۷ فروردین ۹۷

حل سوالات ۶۶ تا ۶۹ زیست آزمون قلم چی ۷ فروردین ۹۷

حل سوالات ۷۰ تا ۷۱ زیست آزمون قلم چی ۷ فروردین ۹۷

حل سوالات ۷۲ تا ۷۶ زیست آزمون قلم چی ۷ فروردین ۹۷

حل سوالات ۷۷ تا ۸۰ زیست آزمون قلم چی ۷ فروردین ۹۷

حل سوالات ۸۶ تا ۹۰ زیست آزمون قلم چی ۷ فروردین ۹۷

همچنین بخوانید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *