اردیبهشت ۱۷, ۱۳۹۸

زبان

دکتر علیرضاجابری


– مدرس زبان انگلیسی

– فارغ التحصیل رشته پزشکی

– بیش از ۱۸ سال سابقه تدریس در دانشگاه ها و مدارس وآموزشگاه های معتبر

– مدیر پروژه زبان تخصصی

– مولف ۵جلد از جمله کتاب گویای زبان و لغت نامه (برگزیده جشنواره رشد) در انتشارات تخته سیاه