اردیبهشت ۱۷, ۱۳۹۸

عربی

امیرحسین پتکی


– مدرس عربی

– مدرس مدارس و آموزشگاه های برتر تهران

– دارای معدل الف در حوزه ی علمیه ثقلین

– مولف کتاب لقمه عربی انتشارات هدف

– عضو گروه تالیف کتاب جامع عربی صفر کلوین

– طراح سوال شبیه ساز ویکی بیست

– ناظر کیفی سوالات کنکور سراسری

امیرحسین پتکی

امیرحسین پتکی

استاد مقدسی 


کارشناس ادبیات عربی