اردیبهشت ۱۷, ۱۳۹۸

ریاضیات

مهدی زاهدی


مدرس آموزشگاه ها و مدارس برتر تهران
مبتکر روش نوین یادگیری در ریاضیات
طراح آزمون های قلمچی
مهدی زاهدی

مهدی زاهدی

محمودرضا مهربانی


– مدرس هندسه گسسته/ریاضی تجربی

-کارشناس ارشد ریاضی محض شاخه جبر

– سابقه تدریس از سال ۱۳۷۴

– تالیف ۶جلد کتاب

علیرضا خوانچه زر


– مدرس دیفرانسیل وریاضی تجربی

– کارشناس ارشد صنایع دانشگاه شریف

– بیش از ۱۳سال سابقه تدریس درخشان

– مدرس برتر درس ریاضیات تجربی

– مدرس نمونه آموزشگاه های معتبر تهران

– مدرس فیلم های آموزشی پرواز

– مدرس رتبه های تک رقمی و دو رقمی کنکور سراسری

– استادپروازی به شهرهای بزرگ کشور

– مدرس برترین مدارس تهران

علیرضا خوانچه زر

عایرضا خوانچه زر

محمد محمد پور


– مدرس هندسه و گسسته

– کارشناس ارشد متالوژی صنعتی از دانشگاه صنعتی شریف

– بیش از ۱۱سال سابقه آموزشی درخشان

– مدرس منتخب در آموزشگاه های برترکنکور تهران

– مدرس درس هندسه فیلم آموزشی پرواز

– مولف ۳ عنوان کتاب آموزشی و کنکوری

محمد محمدپور

محمد محمدپور