اردیبهشت ۸, ۱۳۹۸

اساتید

ادبیات استاد بهزاد رییس دانا

بهزاد رئیس دانا

-مدرس زبان و ادبیات فارسی

– کارشناس ارشد حقوق

– مدرس صدا و سیما

– مدرس مدارس معتبر :علوم ، فرزانگان ،مفید،دانش،سوره،ماهور،بشری، مهرورز،دانشور و … آُموزشگاه های برتر

– برگزار کننده بزرگترین و پرمخاطبترین همایش ادبیات کشور